Laster...

9 tilbydere i Innlandet (Hedmark og Oppland)  har tatt initiativet til å etablere dette selskapet fordi salgsdelen må styrkes og denne delen av landbruket profesjonaliseres. Tilbydere av Inn på Tunet tjenester må konsentrere seg om å være gode tilbydere og ha fokus på videreutvikling av tjenestetilbudet. Derfor er det et viktig strategisk grep at vi som små aktører går sammen om å ansette en felles selger/utvikler av vår bransje i Hedmark og Oppland.

Imidlertid har man i forbindelse med selskapsstiftelsen fått en del utfordringer i forbindelse med registreringen i Brønnøysundregistrene hvor det for tiden er lang saksbehandling, men vi håper selskapet er klart nå i slutten av juli. 

Deretter vil man gå videre med rekruttering av en daglig leder, så raskt som de økonomiske forutsetningene er tilstede. For å etablere selskapet og få det operativt vil det være viktig å ha et godt og nært samarbeid med Innovasjon Norge og Fylkesmennene i Hedmark og Oppland, samt kommunene.  Styret ønsker flere Inn på Tunet tilbydere velkommen og ber interesserte ta kontakt for informasjon og videre innmelding.  For nærmere opplysninger/ønske om å delta som medeier, så kan du ta kontakt med Jon Karlsen på 928 82930/ mattisrud@gmail.com eller Kjell Ove Solbakken på 911 56 504 eller kjell@ntu-as.no