Laster...

Mattisrud er et idyllisk småbruk på vegen opp mot Budor i Løten.

Mattisrud er stedet for fred og ro, lek og aktivitet, kulturopplevelser, nærhet til naturen og kos med dyra.   


Gården drives av Ingrid og Jon som begge har bakgrunn som pedagoger og lang erfaring med ulike IPT-tilbud.


Alternativ læringsarena:

Vi benytter begrepet Levende Læring og Mattisrud har avtale med flere skoler og barnehager i distriktet.

Målsetingene i kunnskapsløftet kobles med årshjulet på Mattisrud, og gjennom konkrete aktiviteter blir det lettere for mange å lære. Erfaring viser f.eks at elevene på Levende Læring løser vanskeligere matematikkoppgaver bedre når de er hos oss, enn de greier i ordinær klassesituasjon.


Avlastning:

  • Avlastning for barn/unge på helg/ferie.
  • Alternativ SFO på enkeltettermiddager for grupper av barn.

Ungene som er hos oss deltar i naturens aktiviterer utfra årstiden vi er inne i. Mattisrud og naturen rundt, beitedyrene på sommeren, gir grunnlag for mange erfaringer å vokse på.


Arbeidstrening/-utprøving: 

Et tilbud til voksne. På Mattisrud har vi mange oppgaver som skal løses, og disse gir muligheter for den enkelte å føle mestring. Mestring er en forutsetning for personlig vekst og for senere å kunne lykkes i et arbeidsmarked.


Innvandrere/flyktninger:

Norskopplæring med innvandrere/flyktninger gjennom bruk av eiendommens ressurser som grunnlag for fellesaktiviteter og samtale. En konkret læringsarena er viktig for å forstå nytten av å lære norsk godt. Dessuten er det viktig for kulturell forståelse å kunne komme tett inn på et norsk hjem.


Gården er KSL-godkjent fra 9. mai 2015.


Kontaktopplysninger:

Adresse:  Budorvegen 890, 2340 LØTEN

Jon Karlsen tlf:  928 82 930
Ingrid Lekve tlf:  990 18 221
e-post: mattisrud@gmail.com